Nätverket Årstafältet!

För en landskapspark med plats för alla

Januari 2009 blogginlägg (21)

Arkitekturtävlingen är ett svek mot Årstaborna

Stadshuspolitikernas framställning av framtidens Årstafältet mörkar att det finns en stark opinion för att bevara Årstafältet som en landskapspark. Politikerna mörkar också att tidigare beslut om förtätning av Årsta förutsatte att Årstafältet skulle bevaras som en landskapspark för befolkningen i södra stockholm.

Utlysande av arkitekttävlingen är ett svek mot boende i Årsta och Östberga och deras närdemokrati. Nu kan vi konstatera att resultatet av arkitekttävlingen om Årstafältet… Fortsätt

Tillagt av Birgitta Adolfsson den 21 Januari 2009 kl. 19.30 — Inga kommentarer

Stockholm behöver den stadsnära naturen

I Europas storstäder värdesätter man stadsnära natur. Flygplatser och mässområden byggs om till naturområden. Men storstadstänkandet har inte nått Stockholm. Här kallas grönområden mellan stadsdelar för barriärer, skriver Mats E P Lindqvist och Cecilia Obermüller från miljöpartiet.Förr i tiden, när man planerade Stockholms utveckling, tänkte man alltid i termer av exploatering. Bakom varje kulle fanns ständigt nya nejder att exploatera, ur en oändlig källa av åkrar, ängar och… Fortsätt

Tillagt av Birgitta Adolfsson den 16 Januari 2009 kl. 15.36 — Inga kommentarer

Varför är naturen så vacker?

Har stadens moderna människa tappat kontakten, närheten till naturen?

Skapelsen hur gick det till egentligen? Hur hänger det ihop, det där med skalbaggar och annat knytt i naturen?

Kerstin Ekman pratar sig varm för värdet av biologisk mångfald och de upplevelser man kan få genom att vistas i naturen. Lyssna på webradio: "Vinter i P1 med Kerstin Ekman"
http://www.sr.se/webbradio/?id=1528561&type=broadcastVinter BONUS med Kerstin… Fortsätt

Tillagt av Birgitta Adolfsson den 12 Januari 2009 kl. 16.30 — 1 Inlägg

Synpunkter på ÖP 2010 skall vara inkommen senast 090112

Du kan liksom jag (medborgare, kanske boende i söderort och sakägare genom kolonilott/stuga inkomma med synpunkter på detta. Om du inkommer med synpunkter senast i morgon så har du möjlighet att även fortsättningsvis ha synpunkter på samrådet ÖP 2010...Synpunkter på ÖP 2010Som boende i Årsta och sakägare på Årstafältet motsätter jag mig att Årstafältet blir nytt stadsutvecklingsområde.

Årstafältet är detaljplanerat som landskapspark och planen har en… Fortsätt

Tillagt av Birgitta Adolfsson den 11 Januari 2009 kl. 20.30 — Inga kommentarer

Förordning om stöd för Hållbara Städer beslutad

Regeringen har idag beslutat om en förordning om statligt stöd för hållbara städer. Stödet omfattar sammanlagt 340 miljoner kronor under åren 2009 och 2010. Satsningen ska bidra till att skapa nya svenska skyltfönster för klimatvänligt byggande med miljöteknik och avancerad planering.Av förordningen framgår bland annat att statligt stöd får ges till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling i syfte att väsentligen minska utsläppen av växthusgaser.-… Fortsätt

Tillagt av Birgitta Adolfsson den 8 Januari 2009 kl. 13.05 — 1 Inlägg

DET BRINNER!

Årstafältet förvandlas från grönområde (i ÖP 99) till stadsutvecklingsområde i det nya samrådsförslaget till ÖP 2010.

Man lindar in argumenten i trevliga ord som ”promenadstad” och ”att ge söderort en stadspark”...Ni kommer väl ihåg att Stockholm år 2001 – genom antagande av detaljplan för Årstafältet som landskapspark – STORSTILAT fick stadens första park på 100 år!!!?Söderort har sedan mitten av nittiotalet föryngrats och vuxit exploationsartat. I dag pågår… Fortsätt

Tillagt av Birgitta Adolfsson den 8 Januari 2009 kl. 11.47 — Inga kommentarer

Har du också upptäckt Årstafältet?

Dela med dig, så får fler chansen att hitta till Årstafältet, innan det är för sent. Om fler förstår vikten av att bevara Årstafältet, söderorts sista gärde, och ser potentialen i landskapsparken blir det svårt att sälja ut och bygga bort grönområdet. Skriv din åsikt och publicera på vår blogg, mejla även insändare: skrividn@dn.se, synpunkt@svd.se, redaktion@city.se, redaktionen@metro.se, lars.tegner@mitti.se, http://www.mitti.se/sv/Insandare/,… Fortsätt

Tillagt av Birgitta Adolfsson den 7 Januari 2009 kl. 19.56 — Inga kommentarer

Landskapspark eller skall söderorts sista gärde bli stenstad?

Befolkningen i söderort har sedan ÖP 99 togs fram både förändrats och ökat exploationsartat genom förtätningar. På flera håll fortsätter exploateringen just nu i bl a Midsommarkransen, Liljeholmen. På tur står sedan byggelsen ”Årstastråket”, en sträckning från Solberga till Gullmarsplan. Då växer bara Årstas befolkning med ytterligare 20%.I Årsta pågår ett generationsbyte vilket har fått populationen att förändras från stillsamma pensionärer till ytkrävande barnfamiljer. Söderorts… Fortsätt

Tillagt av Birgitta Adolfsson den 7 Januari 2009 kl. 19.30 — Inga kommentarer

Rädda Söderorts gröna lungor från höghusbyggen

Förtäta, förtäta, förtäta… Först stympades skolgården vid Kärrtorps gymnasium och sedan anrika koloniträdgården i Dalen. Måste varenda glugg täppas igen innan stadsbyggnadsnämnden i Stockholm får nog?Visst behöver ungdomen nya bostäder men inte till vilket pris som helst. Både socialdemokraterna och tadshusaliansen bör tänka på våra kvarvarande lungor i ytterstaden.”Tillbaka till naturen” skaldade den franska filosofen och författaren… Fortsätt

Tillagt av Birgitta Adolfsson den 7 Januari 2009 kl. 18.30 — Inga kommentarer

Kråkor och råttor

Kristina Alvendal talar om skogspartier som otrygga. Var hon aldrig med i mulleskogen? Hon pratar förnedrande om "biologisk mångfald på skalbaggenivå". Om man vill ha fåglar och djur utöver kråkor och råttor inom stadens gränser måste man se till att det finns just skalbaggar och andra insekter och levande träd och buskar med frön som fåglar och smågnagare kan leva av. En miljon invånare - ok - men inte till priset av de lungor som gör livet i en storstad möjligt att… Fortsätt

Tillagt av Birgitta Adolfsson den 6 Januari 2009 kl. 22.06 — Inga kommentarer

Distansjobb kan döda skyskraporna

Fler och fler människor jobbar hemifrån eller på oregelbundna tider. Forskare förutser nu att den ökade andelen distansjobb i framtiden kan göra att höghusen försvinner från storstadshimlen.44 procent av britterna säger i en undersökning gjord av Microsoft Windows Mobile att de tillåts att jobba hemifrån allt mer, skriver Ananova. Och enligt en rapport från KPMG och Chartered Institute of Personal Development erbjuder fler och fler arbetsplatser sina anställda att arbeta… Fortsätt

Tillagt av Birgitta Adolfsson den 3 Januari 2009 kl. 11.30 — Inga kommentarer

Bygg inte bort Stockholms särart

INGET NYTT ”KLARATRAUMA”. En utredning föreslår att Stockholms stadsmuseum inte längre ska vara remissinstans vid planärenden. Motiveringen är att processen ska bli kortare. Det verkliga syftet är att göra sig av med en remissinstans som man tycker är besvärlig, hävdar Anna Micro Vikstrand , fil dr i konstvetenskap med inriktning mot 1900-talsarkitektur.Stockholm står inför en uppenbar risk att förlora många kulturhistoriskt intressanta byggnader. I en utredning från… Fortsätt

Tillagt av Birgitta Adolfsson den 3 Januari 2009 kl. 11.20 — Inga kommentarer

Samarbete ska bevara staden grön

Urbaniseringen sätter hård press på naturen i storstaden. För att Stockholm ska kunna fortsätta vara Europas grönaste huvudstad krävs kunskap och samarbete kring den tätortsnära naturen – som idag saknas.Idag bor 87 procent av Sveriges befolkning i en tätort. Hittills har det inte gjorts någon regelbunden inventering av den tätortsnära naturen. Men eftersom städerna växer så det knakar så har detta kommit på tapeten.–Trenden att flytta in till större tätorter… Fortsätt

Tillagt av Birgitta Adolfsson den 3 Januari 2009 kl. 11.00 — 1 Inlägg

A NEW FIREFLY SPOTTED IN SWEDEN BACK IN 1986

A handful of insects emitting green, yellow and red light of exceptional strength have been spotted in Sweden. Once collected this colorful insect may give important insight into insect evolution and bioluminescence. Some observations were made at a close distance giving a clear picture of their action. A few snapshots show patterns of light resembling that of known species. Insects of this nature aren't supposed to appear in Scandinavia, but unique beetles are sometimes found in old oaks which… Fortsätt

Tillagt av Birgitta Adolfsson den 3 Januari 2009 kl. 10.33 — Inga kommentarer

”Jättetråkigt om man försämrar miljön i stan”

Hur mycket plats får naturen ta i en storstad? SvD:s serie om Stockholms natur väcker vilda diskussioner. Många läsare hör av sig och berättar om lokala kamper för naturen. På SvD.se rör sig debatten mellan betong, höghus, skalbaggar och vildmark.Familjen Stenstrand bor på Drottninggatan mitt i centrala Stockholm. De besöker någon av stadens parker varje dag, oftast Vasaparken, Tegnérlunden eller Observatorielunden. På helgerna åker familjen alltid ut till någon förort för att… Fortsätt

Tillagt av Birgitta Adolfsson den 3 Januari 2009 kl. 10.30 — Inga kommentarer

Konstgjorda ljud ska ge lugn

Majoriteten av Stockholms stadsparker ligger över rekommenderade bullernivåer. Tysta områden är en bristvara. Nu undersöks möjligheten att skapa avkopplande naturljud på konstgjord väg. Mariatorget ingår i projektet där grusknaster och rinnande vatten ska få människor att slappna av.Gråsparvarnas kvittrande tränger igenom bullermattan, tills en grön sopbil gasar och höjer farten vid trafikljusen.22 000 bilar passerar på Hornsgatan vid Mariatorget på Södermalm i Stockholm… Fortsätt

Tillagt av Birgitta Adolfsson den 3 Januari 2009 kl. 10.30 — 1 Inlägg

Naturen minskar stressen

Naturen har en läkande effekt på människor. En daglig dos lövsus minskar stress och psykisk ohälsa, visar forskning från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.–Vi har kunnat visa att ju längre tid man tillbringar i lövskog, des-to mindre stress upplever man, säger Matilda Annerstedt, läkare och forskare på SLU i Alnarp.Som läkare kände hon ofta frustration över att så många patienter var sjuka av stress, och att varken medicin eller sjukskrivning hjälpte dem till ett bättre… Fortsätt

Tillagt av Birgitta Adolfsson den 3 Januari 2009 kl. 10.30 — Inga kommentarer

Grönområdena handlar om allemansrätten

Nu är tokmoderaterna ute och sjunger urbanitetens lov, borta är talet om att spara grönområdena för rekreation, djurliv och för att Stockholmsluften skall kunna syrsättas och stockholmarna andas lättare, slippa luftrörsrelaterade sjukdomar osv. Med fortsatt förtätning av Stockholm tvingas man kanske till slut placera ut syrgasaggregat i gathörnen för att folk ska kunna hämta andan.Oaktat vem som röstade fram alliansen så har det tydligen skett ett antal mörkanden om vad som skulle… Fortsätt

Tillagt av Birgitta Adolfsson den 3 Januari 2009 kl. 10.22 — Inga kommentarer

Het debatt om Stockholms grönområden

Kristina Alvendal berättar i dagens SvD att Stockholm inte hänger samman. Hon vill kunna promenera genom tät stadsbebyggelse från Södermalm till Årstafältet och tillbaka till Gullmarsplan, säger hon.Stadsbyggnadsborgarrådet Kristina Alvendal (m) vill att Stockholm ska bli en stad som hänger samman. Det innebär att en del grönområden i staden får offras. Frågan har orsakat het debatt på SvD.se och splittrat läsarna. Vissa vill värna om naturen medan andra hellre ser att Stockholm får… Fortsätt

Tillagt av Birgitta Adolfsson den 3 Januari 2009 kl. 10.19 — Inga kommentarer

Storstadsnaturen får det trängre

Just nu pågår arbetet med att ta fram en plan för hur Stockholm ska växa och se ut i framtiden. I synen på naturen gör staden en helomvändning. Nu prioriteras sammanhållen bebyggelse istället för sammanhängande grönska, parker istället för vilda grönområden.Skinnarviksparkens vinterkala träd visar mer av utsikten över Riddarfjärden. Kungsholmen flyter på isblått vatten. Gruset från den senaste halkbekämpningen knastrar under skorna.Det var i somras när Michael Norman tog… Fortsätt

Tillagt av Birgitta Adolfsson den 3 Januari 2009 kl. 10.07 — Inga kommentarer

Månadsarkiv

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

© 2018   Created by Kaj Karlsson.   Drivs med tekniken bakom

Emblem  |  Rapportera en händelse  |  Användarvillkor