Nätverket Årstafältet!

För en landskapspark med plats för alla

September 2015 blogginlägg (14)

Anmäl beslut om byggnation av Årstafältet till Förvaltningsrätten i Stockholm!

Eftersom beslut som står i strid med gällande detaljplan DP 93045 för Årstafältet rörande anläggandet av Landskapspark enligt vanlig rättskänsla måste vara olagliga, har jag skickat in en anmälan den 10 september till 

Förvaltningsrätten i Stockholm, Tegeluddsvägen 1, 115 41 Stockholmmed detta innehåll, Det gäller kommunfullmäktiges beslut den 7 september att bygga 150 bostäder och en förskola, som det rapporterades i Dagens Nyheter dagen efter.Nu fattas ju…
Fortsätt

Tillagt av Jan Olof Jonson den 30 September 2015 kl. 10.55 — 3 Inlägg

Stadsbyggnadsnämnden godkände den 24 sept Byggetapp 1 – detaljplan för Årsta 1:1

Godkännande av detaljplan för Årsta 1:1 i

stadsdelen Östberga (cirka 1000 lägenheter)

Förslag till beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna detaljplanen och

överlämnar den till kommunfullmäktige för antagande.

Anette Scheibe Lorentzi

Gunilla Holmquist

Sammanfattning

Syftet med planen är att göra det möjligt att genomföra stadens

strategi att utveckla Årstafältet till en attraktiv, levande och varierad

stadsdel som kopplar samman Årsta och…

Fortsätt

Tillagt av Birgitta Adolfsson den 29 September 2015 kl. 0.21 — Inga kommentarer

Missa inte årets kulturhistoriska vandring på Göta Landsväg

Tillagt av Birgitta Adolfsson den 27 September 2015 kl. 21.00 — Inga kommentarer

Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar synpunkter på planförslag Postgården, Årstafältet etapp 2, Dnr 2013-00525

Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar – FSSK inlämnar härmed sina synpunkter på ovan nämnda planförslag. FSSK är samverkansorgan för hela Stockholms Koloniträdgårdsrörelse och företräder mer än 70 olika koloniträdgårdsföreningar inom Stockholms stad med mer än 7000 medlemmar och deras familjer. Trots att FSSK av fullmäktige anses företräda kolonirörelsens intressen och regelbundet för samverkanssamtal med staden bl a i det av fullmäktige tillsatta ”Forum för koloniträdgårdar”, har…

Fortsätt

Tillagt av Birgitta Adolfsson den 21 September 2015 kl. 23.31 — Inga kommentarer

Föreningen Årstafältets Koloniområde synpunkter på samråd för byggettapp 2 Postgården,(dnr 2013-00525)

Synpunkter på samråd för byggettapp 2 Postgården,(dnr 2013-00525)

Föreningen Årstafältets Koloniområde (nedan kallad Koloniföreningen) är i allra högsta grad berörd av byggplanerna för Postgården 2. Enligt tidigare förhandlingar med staden har Koloniföreningen fått uppfattningen att Koloniföreningen och dess medlemmar kommer att gå skadeslösa ur en flyttprocess till det presenterade nya ersättningsområdet. Då denna förhandling ännu ej resulterat i en ordentlig överenskommelse…

Fortsätt

Tillagt av Birgitta Adolfsson den 21 September 2015 kl. 23.27 — Inga kommentarer

Föreningen Nätverket Årstafältet! synpunkter på samråd för byggettapp 2 Postgården, (dnr 2013-00525)

Den föreslagna exploateringen av Årstafältet får betydande miljöpåverkan och sker med risk för människors hälsa och säkerhet. Utredningen bör avbrytas. Vi vidhåller vår ståndpunkt om att staden omgående skall återuppta utvecklingen av landskapsparken och färdigställa DP 93045, som gäller för hela Årstafältet sedan år 2000.

Vi ifrågasätter grunderna till detaljplanen för Årstafältet etapp 2. Sedan…

Fortsätt

Tillagt av Birgitta Adolfsson den 20 September 2015 kl. 2.00 — Inga kommentarer

Länk till handlingarna samrådsredogörelsen och tjänsteutlåtandet byggetapp etapp 1 (dnr 2011-11775)

Planen för etapp 1 (dnr 2011-11775) ska upp för godkännande i stadsbyggnadsnämnden den 24 september. Handlingarna (inklusive tjänsteutlåtandet och granskningsutåtandet) finns att läsa här:

http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-planarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?JournalNumber=2011-11775

Parkplanen (dnr 2011-03366) ska upp…

Fortsätt

Tillagt av Birgitta Adolfsson den 17 September 2015 kl. 21.25 — Inga kommentarer

Inom kort behandlar Stadsbyggnadsnämnden beslut om byggetapp 1

17 september publiceras handlingarna(samrådsredogörelsen och tjänsteutlåtandet)  på stadens hemsida. 24 september tas byggplanen för etapp 1 (dnr 2011.11775) upp för godkännande i Stadsbyggnadsnämnden. Om planen godkänns där går den vidare för antagande i Kommunfullmäktige. Om Kommunfullmäktige klubbar planen rivs DP 93405 (landskapsparken) upp. Efter beslutet finns en kort tid att göra överklagande.

Överklagan

Efter antagandet kan planen…

Fortsätt

Tillagt av Birgitta Adolfsson den 16 September 2015 kl. 22.30 — Inga kommentarer

Lögnaktig och dessutom motstridig rubrik…

Som vanligt går man händerlserna i förväg… Inget beslut ännu fattat i Stadsbyggnadsnämnden eller Kommunfullmäktige. Läs det finstilta: ”Vi sätter i gång så fort det är juridiskt…

Fortsätt

Tillagt av Birgitta Adolfsson den 14 September 2015 kl. 21.52 — Inga kommentarer

Bli medlem i Nätverket Årstafältet! – tillsammans kan vi värna landskapsparken

Fler och fler upptäcker Årstafältet och vad vi för all tid mister om byggplanerna klubbas igenom. …

Fortsätt

Tillagt av Birgitta Adolfsson den 13 September 2015 kl. 9.19 — Inga kommentarer

Lägesrapport inför beslut för första byggplanen som innebär att DP 93045 rivs upp

Det verkar som om att planen för etapp 1 (dnr 2011-11775) ska upp för godkännande i stadsbyggnadsnämnden den 24 september. Handlingarna (samrådsredogörelsen och tjänsteutlåtandet) ligger nu hos Stadsbyggnadsdirektören och kommer sedan gå till politikerna. Handlingarna publiceras för allmänheten en vecka innan nämnden sammanträder, dvs 17 sept. (tidtabellen är dock preliminär).

 

Parkplanen (dnr 2011-03366) hoppas vi få klar för godkännande i stadsbyggnadsnämnden senare i…

Fortsätt

Tillagt av Birgitta Adolfsson den 6 September 2015 kl. 18.30 — 2 Inlägg

Vart vänder jag mig gällande inventering av årstafältet,

Jag hittar inte alls inne på sthlms stad hemsida.

Jag vill ta del av tidigare inventering av årstafältet.

Var på infomötet idag gällande etapp2, tog upp vilka fiskar

som finns i dammen och dessa finns inte omnämnda i inventeringen,

inte heller hägern som funnits i parken åtskilliga år samt andra fåglar.

Dvs de fanns inte omnämnda i en information man kunde ta och jag

vill informera om vad som finns och som man har missat.

Nån som vet vilken sida jag…

Fortsätt

Tillagt av Anne Rova Grip den 3 September 2015 kl. 21.59 — 3 Inlägg

Med postum hälsning från Evert Taube

Årstafältet (melodi: Himlajord) 

 

Kalla det Årstafältet eller himlajorden

om du vill,

platsen vi ärvde med landsväg den gamla,   

vildhallon, och backsippor och ängsblommor

och korskovall

låt dem få leva, de är ju så sköna!

Ge barnen chansen att växa upp kring vall och gräs,

leka tittut mellan blommor och…

Fortsätt

Tillagt av Susanne Fuchs den 3 September 2015 kl. 15.17 — 4 Inlägg

Månadsarkiv

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

© 2018   Created by Kaj Karlsson.   Drivs med tekniken bakom

Emblem  |  Rapportera en händelse  |  Användarvillkor