Nätverket Årstafältet!

För en landskapspark med plats för alla

Jan Olof Jonsons blogg (20)

Anmäl beslut om byggnation av Årstafältet till Förvaltningsrätten i Stockholm!

Eftersom beslut som står i strid med gällande detaljplan DP 93045 för Årstafältet rörande anläggandet av Landskapspark enligt vanlig rättskänsla måste vara olagliga, har jag skickat in en anmälan den 10 september till 

Förvaltningsrätten i Stockholm, Tegeluddsvägen 1, 115 41 Stockholmmed detta innehåll, Det gäller kommunfullmäktiges beslut den 7 september att bygga 150 bostäder och en förskola, som det rapporterades i Dagens Nyheter dagen efter.Nu fattas ju…
Fortsätt

Tillagt av Jan Olof Jonson den 30 September 2015 kl. 10.55 — 3 Inlägg

Uppmuntra varandra - besök Rågsved på torsdag Öppet seminarium

När det känns motigt som nu med Landskapsparken kan det vara roligt att hälsa på hos andra aktivister Söder om söder som nu på torsdag då Kräpplaspårsgruppen (Rågsvedsgrupp) bjuder in till Öppet Seminarium. Det verkar just nu som om man ska lyckas göra Rågsveds friområde till naturreservat. Vi i Nätverket Årstafältet måste gå vidare med målet att Landskapsparken ska förverkligas. Söderort har ju redan en invånartäthet som Tysklands huvudstad Berlin och USA:s huvudstad…

Fortsätt

Tillagt av Jan Olof Jonson den 31 Januari 2015 kl. 9.02 — Inga kommentarer

Hur rädda Landskapsparken nu efter valet?

Jag blev i går i ett annat sammanhang jag försöker rädda påmind om andra vägar att rädda detaljplanen för Landskapspark på Årstafältet.

För några år sedan skrev jag ju till Förvaltningsrätten med anledning av planerna på att omkullkasta den gällande detaljplanen för en landskapspark.

Den konstaterade i stort sett bara att det fanns en gällande detaljplan och därmed punkt. Det hade hittills inte begåtts något fel i myndigheternas handlande.

Men det finns ju polisanmälan…

Fortsätt

Tillagt av Jan Olof Jonson den 10 September 2014 kl. 20.13 — Inga kommentarer

Stoppa förtätningen av Söderort nu!

Från inlägg till Mitt-i-Söderort  2014-07-30 som ej publicerats

Jag delger därför Nätverket min insändare:

Intensivare kamp för bostadsbyggande i insändarspalterna där det redan bor många (Söderort) än i Danderyd

Jag tycker att jag har märkt att insändare som vill stoppa förtätning och byggande i grönområden alltid följs av insändare från ivriga byggentusiaster. Eftersom jag pendlat genom Danderyd varje dag i två års tid fick jag idén att titta på…

Fortsätt

Tillagt av Jan Olof Jonson den 27 Augusti 2014 kl. 13.32 — 3 Inlägg

Det behövs advokater nu för att rädda Årstafältet samt nya metoder att vinna offentligt stöd

Hej!

Jag blir verkligen bekymrad när jag läser att en ny detaljplan remissbehandlas, trots att det redan finns en gällande detaljplan, som i sin tur stipulerar upprättandet av en genomförandeplan. När makthavarna inte längre bryr sig om gällande demokratiska lagar och praxis, måste vi kunna möta dem på den juridiska nivån.

Jag anser att vi på grund av den fortsatta negativa utvecklingen för Landskapsparkens förverkligande krävs att vi skaffar advokathjälp för att kunna få rätt…

Fortsätt

Tillagt av Jan Olof Jonson den 12 April 2013 kl. 14.21 — 1 Inlägg

De djupare implikationerna av stadens obstruktion i fråga om gällande detaljplan, DP 93405

Hej!

Jag läste Bo Hellgrens insändare i Mitt-i-Söderort i veckan. Han talar med rätta om ett åsidosättande av demokrati i och med att staden inte genomför gällande detaljplan, DP 93405.

Jag skulle vilja kalla stadens förfarande med likvärdigt med en "stadskupp". Jag har avsiktligt skapat ett nytt ord för att markera parallellen med en statskupp på riksnivån. När folkvalda inte längre respekterar de demokratiska spelreglerna har de facto en smygande kupp genomförts, innebärande…

Fortsätt

Tillagt av Jan Olof Jonson den 17 Oktober 2012 kl. 23.14 — 1 Inlägg

Stockholm måste inte förtäta mera, jämför med andra huvudstäder i grannländer!, forts.

Jag vill bara berätta att min bloggpost också togs in som insändare i Mitt-i-Söderort förra veckan.

Tillagt av Jan Olof Jonson den 2 Juli 2012 kl. 18.36 — 1 Inlägg

Stockholm måste inte förtäta mera, jämför med andra huvudstäder i grannländer!

 

En insändare nyligen i Mitt-i-Söderort sällar sig till en allt mera högljudd skara som vill bygga mera i Stockholms stad.

Han skriver i sin insändare, att ”folk verkar inte vilja inse att Stockholm måste bli mer tätbefolkat, om inte annat för miljöns skull”.

Regeringen, anförd av bostadsminister Stefan Attefall (KD), kan enligt tidningen Metro 2012-06-08 till och med tänka sig att straffa kommuner som inte bygger mera.

Men innan vi tar ställning till den frågan,…

Fortsätt

Tillagt av Jan Olof Jonson den 19 Juni 2012 kl. 13.40 — Inga kommentarer

Tolkning av valet med avseende på Landskapsparken forts. apropå Birgittas kommentar

I ett demokratiskt statsskick finns det olika balanserande funktioner, Montesquieu var ju en som tidigt formulerade principer för detta. Maktdelning är en grundläggande princip. Eftersom t.ex. lagar som stiftats i demokratisk ordning kanske inte alltid efterlevs av dem, som fått makt genom demokratiska val vid ett senare tillfälle, inrättas en dömande funktion, som kontrollerar, att lagarna efterlevs. (Beslutande, verkställande och dömande var M:s tre maktdelningsfunktioner)

Eftersom jag… Fortsätt

Tillagt av Jan Olof Jonson den 20 September 2010 kl. 22.32 — Inga kommentarer

Tolkning av valet med avseende på Landskapsparken

Några tolkngar har redan gjorts på denna sida. Jag vill skjuta in mig på vilka maktförhållanden, som kan påverka parkens öde.

För det första är ju frågan ytterst en rättslig fråga. Lagen säger ju att parken ska byggas.

Sedan är frågan, hur makthavarna tänker bryta mot lagen och om de kan lyckas med detta. Idealt sett ska ju brott mot lagarna beivras, oavsett vem som begår dem - särskilt brott som innebär kränkning av demokratin respektive utövandet av ett slags diktatur (dvs "vi… Fortsätt

Tillagt av Jan Olof Jonson den 20 September 2010 kl. 20.30 — 1 Inlägg

Insändare i Mitt-I-tidningen med förslag om delning av Stockholm för att ge bättre närdemokrati

Hej!

Jag vill verkligen rekommendera läsning av senaste Mitt-i (alla delar verkar det som), där en insändare förerslår en delning av Stockholms stad på tre delar - ett förslag som jag själv drivit!

Detta för att ge bättre närdemokrati.

Artikelförfattaren argumenterar verkligen bra i frågan.

www.mitti.se

Bästa hälsningar

Jan Olof

Tillagt av Jan Olof Jonson den 5 Augusti 2010 kl. 20.44 — 3 Inlägg

Dags att överklaga till länsrätten m.fl.

Jag hade ju tidigare överklagat till länsrätten att landskapsparken inte anläggs enligt DP, men fick till svar ungefär det att det finns en DP som fortfarande gäller.

Om den senaste utvecklingen innebär, att kommunen upphävt den gällande DP, undrar jag om det inte vore dags för en ny överklagan. För utan nya omständigheter ska ju en DP vara bindande i, är det 14 år?

Jag samlar i alla fall mig till en överklagan men hoppas att styrelsen gör en mera professionell…

Fortsätt

Tillagt av Jan Olof Jonson den 3 Juli 2010 kl. 13.17 — 5 Inlägg

Jämför med Boulognerskogen i Gävle

Hej alla årstafältsvänner!

Idag råkade jag titta på en turistsida för Gävle kommun med 93.000 invånare.

"En av Sveriges största stadsparker med blomsterkantade promenadvägar och skulpturer, sommartid många aktiviteter bl.a. bangolf, konserter, musik, café, gratis fiske och motionsaktiviteter."

I Söderort bor ca 300.000 invånare och saknar helt liknande begivenheter. Låt oss därför aldrig ge upp arbetet för vår "stadspark", Landskapsparken, som dessutom redan beslutats av…

Fortsätt

Tillagt av Jan Olof Jonson den 22 April 2010 kl. 19.18 — 1 Inlägg

Inslag i ABC i torsdags om planerad skövling av vildmark vid Flemingsbergsviken i Huddinge - stärk banden mellan oss som kämpar för miljön!

Hej!

I torsdagens ABC kl 19.15 fanns ett reportage om en planerad skövling av ett större naturområde kring Flemingsbergsviken pga bygget av Södertörnsleden.Inslaget finns på:

http://svtplay.se/v/1956996/abc/8_4_19_15?sb,p103287,2,f,-1

t.o.m. 16/4. Inslaget inföll efter c:a 5:45 minuters tittande.

Detta med Årstafältet får inte ses isolerat. Nu…

Fortsätt

Tillagt av Jan Olof Jonson den 10 April 2010 kl. 19.06 — Inga kommentarer

Tid för uppbrott från Stockholm? Allt flera uppror mot Stadshuset.

Kanske en provokativ rubrik. Men igår kväll då jag såg ABC, se http://svtplay.se/v/1942928/abc/26_3_19_15?cb,a1366518,1,f,-1/pb,a1366516,1,f,-1/pl,v,,1943036/sb,p103287,1,f,-1

väcktes ändå tanke. Nu vill stadshuset ju också "ta itu" med utsikten från Slussen ut mot Stadsgården och det öppna vattnet, med följden att ett uppror brutit ut på Söder. Planerarna…

Fortsätt

Tillagt av Jan Olof Jonson den 27 Mars 2010 kl. 17.20 — 1 Inlägg

Intressant föredrag om kanalerna på Södertörn till Årsta som Årstafrun motsatte sig. Hon vann ju för övrigt.

Jaj skulle vilja uppmuntra alla Er som är intresserade av historien om kanalerna på Södertörn, som ägaren till Lissma gård, Otto Julius Hagelstam planerade för ca 200 år sedan att gå på Huddinge hembygdsförening den 8 april. Som bekant skulle ju det norra utloppet för kanalsystemet vara vid Årsta gård, planer som Årstafrun starkt ogillade. Vem som avgick med segern vet vi ju.

Huddinge hembygdsförening arrangerar, se…

Fortsätt

Tillagt av Jan Olof Jonson den 22 Mars 2010 kl. 15.14 — Inga kommentarer

Välkommen att äta våfflor på Lerkrogen på Våffeldagen på söndag!

Välkommen att komma och fika på Lerkrogen nu på söndag då Våffeldagen firas med nygräddade våfflor och kaffe/te/saft! Promenera gärna längs med Göta lansväg till nr 224 vid Älvsjö station!

Se http://xn--brnnkyrkahembygdsfrening-rbc89b.se/Program.htm

Hälsningar från Lerkrogen, Jan Olof Jonson

Tillagt av Jan Olof Jonson den 18 Mars 2010 kl. 23.07 — 1 Inlägg

Uppfölning i diskussionen om Stockholm måste växa

Tack för positiva svar på mitt inlägg!

Jag har i debatten (som på Citys blogg tidigare) försökt komma på alternativa tillväxtorter, om man ändå bejakar tillväxt "någon annanstans" än på Årstafältet.

Jag var till Kungens kurva igår på jobb och det slog mig där, vilka enorma öppna ytor det var mellan alla varuhus. En titt på kartan hemma visade sedan det jag anade: Kungens kurva-området är som dubbla Årstafältet! Utan att stöta mig med huddingebor skulle jag ändå vilja fundera…

Fortsätt

Tillagt av Jan Olof Jonson den 27 Februari 2010 kl. 13.58 — 4 Inlägg

Måste Stockholm växa?

Jag tycker att det är nödvändigt att ta strid mot stadshuspolitikernas planer för Årstafältet och håller med Birgitta i hennes senaste inlägg i går.

Skälen härför är väl kända och behöver inte upprepas här.

Jag tycker däremot inte att vi ska behöva inta något slags ödmjuk inställning i fråga om politikernas allmänna strävan, att Stockholm måste växa.

Jag ser - blickande tillbaka på 70-talets profet Schumacher med hans bok 'Litet är vackert' - i stället, att Stockholm…

Fortsätt

Tillagt av Jan Olof Jonson den 22 Februari 2010 kl. 11.43 — 3 Inlägg

Lösningen på demokratibristen i Årsta?

2009-11-03

Apropå det sagda (i rundmail nyligen från årstafältsnätverket), finns det någon chans att bilda ett förortsparti?

Vi har ju haft stockholmspartiet, kanske tiden nu är mogen att bilda ett parti

för ytterstaden, "ytterstadspartiet"?

Med 2/3 av kommunens invånare borde tanken vara helt realistisk.

Ett legitimt missnöje med stadens styrande finns ju och det är vår demokratiska

rättighet att bilda ett parti för att kanalisera missnöjet.

Kanske min äldre… Fortsätt

Tillagt av Jan Olof Jonson den 3 November 2009 kl. 20.42 — Inga kommentarer

© 2018   Created by Kaj Karlsson.   Drivs med tekniken bakom

Emblem  |  Rapportera en händelse  |  Användarvillkor