Nätverket Årstafältet!

För en landskapspark med plats för alla

Birgitta Adolfssons blogg -- November 2015 arkivera (14)

SAMRÅDSUNDERLAG FÖR TILLSTÅNDSANSÖKAN ENLIGT MILJÖBALKEN FÖR ANLÄGGNING AV DAGVATTENDAMM SAMT NY- OCH OMFÖRLÄGGNING AV VA-LEDNING VID ÅRSTA-FÄLTET, FASTIGHETEN ÅRSTA 1:1 I STOCKHOLMS KOMMUN

Uppdragsnr 1150983000

Det är viktigt att man som sakägare deltar i samråden med att sända in en egen skrivelse. Då har man rätt att överklaga framtida beslut om man ej är nöjd med vad staden kommit fram till eller om man känner att de inte tagit hänsyn till de synpunkter man inkommit med. OBS! Skrivelsen skall sändas in senast i kväll 24.00 den 30/11-15. Pga oklara besked om vart synpunkter till samrådet skickas föreslår vi att ni skickar in dem till båda mejladresserna, dvs…

Fortsätt

Tillagt av Birgitta Adolfsson den 30 November 2015 kl. 22.00 — Inga kommentarer

Synpunkter kan skickas in fram till 24.00

Sedan några veckor tillbaka pågår ett nytt samråd på Årstafältet. Uppdragsnr 1150983000:TILLSTÅNDSANSÖKAN ENLIGT MILJÖBALKEN FÖR ANLÄGGNING AV DAGVATTENDAMM SAMT NY- OCH OMFÖRLÄGGNING AV VA-LEDNING VID ÅRSTA-FÄLTET, FASTIGHETEN ÅRSTA 1:1 I STOCKHOLMS KOMMUN…Fortsätt

Tillagt av Birgitta Adolfsson den 30 November 2015 kl. 5.49 — Inga kommentarer

Skriv en insändare du med!

Tillagt av Birgitta Adolfsson den 21 November 2015 kl. 10.52 — Inga kommentarer

Nytt samråd om tillstånd för vattenverksamhet pågår OBS! Sitsta dag för inlämning av synpunkter 30 nov!

http://bygg.stockholm.se/-/Nyheter/Arstafaltet/Samrad-infor-ansokan-om-tillstand-for-vattenverksamhet-/

Pga oklara besked om vart vi ska skicka våra synpunkter till samrådet föreslår vi att skicka dem till båda mejladresserna, dvs camilla.boberg@sweco.se, sofie.pandis.iveroth@stockholm.se

Hej Birgitta,

Denna info kommer…

Fortsätt

Tillagt av Birgitta Adolfsson den 17 November 2015 kl. 11.30 — 2 Inlägg

Påverka verkligheten!

Fortsätt

Tillagt av Birgitta Adolfsson den 14 November 2015 kl. 22.30 — Inga kommentarer

All natur och miljö för vila och rekreation i söderort är snart ett minne blott!

2001 klubbades detaljplanen för Årstafältet. Fältet skulle förädlas till en modern landskapspark och fylla behovet av ett kvalitativt rekreationsområde. Landskapsparken skulle bli supermodern genom en blandning av sport, historia, natur, kultur och odling med bland annat Göta landsväg, Stockholms första väg från Europa, bevarad som kulturminne i sitt ursprungliga odlingslandskap, lekplatser för barn och unga, sportfält för lek och spontanidrott, hundrasgård, ängar för ökad biologisk…

Fortsätt

Tillagt av Birgitta Adolfsson den 13 November 2015 kl. 23.00 — Inga kommentarer

Hållbar utveckling, knappast! klicka på länken och läs mer...

Stadens politiker vill skrota den stolta satsningen på ett rekreationsområde för boende i Söderort – landskapsparken på Årstafältet och föreslår istället bebyggelse. Innan första detaljplanerna är färdiga höjs sxploateringstalet med 50% till 6000 bostäder. Intill håller första etappen i…

Fortsätt

Tillagt av Birgitta Adolfsson den 8 November 2015 kl. 12.30 — Inga kommentarer

Begäran om att ansvarig myndighet i Stockholm stad skall förlänga genomförandetiden för DP 93045

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 1994 att Årstafältet skulle planläggas som park. DP 93045, anger att hela Årstafältet ska förädlas till en ekologisk och kulturhistorisk landskapspark. Detaljplanen är juridiskt bindande. Den vann laga kraft 2001-04-26. Genomförandetiden gäller fram till 2016-04-26.

En viktig anledning att spara Årstafältet, söderorts sista större öppna gröna yta, och förädla det till landskapspark, var att minska obalansen av kvalitativa grönområden…

Fortsätt

Tillagt av Birgitta Adolfsson den 2 November 2015 kl. 23.06 — 2 Inlägg

Begäran om talerätt

Tillagt av Birgitta Adolfsson den 2 November 2015 kl. 23.03 — 2 Inlägg

Punkt 38 bordlades vid kvällens Kommunfullmäktigemöte, varför?

Hej Rogert,

Nätverket Årstafältet! har sedan 2006 när utvecklingen av landskapsparken stoppades följt utredningen för Årstafältet och deltagit i alla samråd. Enligt vår utsände som deltog vid kvällens fullmäktigemöte bordlades punkt 38, dvs beslutet om 1:a byggetappen för Årstafältet. Min första fråga är varför? Min andra är hur troligt är det troligt att frågan kommer beslutas vid mötet den 30 nov?

Mvh,

Birgitta Adolfsson, ordf i Nätverket Årstafältet!…

Fortsätt

Tillagt av Birgitta Adolfsson den 2 November 2015 kl. 19.30 — 1 Inlägg

Fortsätt

Tillagt av Birgitta Adolfsson den 2 November 2015 kl. 19.30 — Inga kommentarer

I går kväll lyste minst en pumpalykta upp Göta Landsväg...

Tillagt av Birgitta Adolfsson den 1 November 2015 kl. 22.13 — Inga kommentarer

Månadsarkiv

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2018   Created by Kaj Karlsson.   Drivs med tekniken bakom

Emblem  |  Rapportera en händelse  |  Användarvillkor