Nätverket Årstafältet!

För en landskapspark med plats för alla

Stockholms Stad går vidare med exploatering av Årstafältet trots riskerna för människors liv!?

Stockholms Stad med den nya Rödgrönrosa majoriteten fortsätter med Alliansens exploatering av Årstafältet!

http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-planarbet...

Länsstyrelsen har avrått från all exploatering av Årstafältet på flera grunder och den främsta är markförhållandena.

http://arstafaltet.se/profiles/blogs/l-nsstyrelsens-yttrande-i-orig...

Årstafältet är en gammal havsvik i Mälaren och viken omfattar hela Enskededalen. Hela detta område är mycket känsligt för ändringar av grundvattennivån och all befintlig bebyggelse riskerar att påverkas. Dessutom kommer hela Mälarregionen att få högre vattennivåer under de kommande 100 åren vilket förstärker problemet ytterligare.

Ovanstående framgår tydligt i Länsstyrelsens svar och avrådan från exploatering.

Observera att det här inte bara berör den planerade bebyggelsen på Årstafältet. All befintlig bebyggelse i samma dalgång riskerar sättningsskador eller i värsta fall ras om Årstafältet exploateras vilket kommer att påverka grundvatten och markförhållanden i hela dalen.

Politikerna vill inte tala om det här vilket är förklarligt då det är ett jätteproblem!

Den här dalen omfattar en mycket stor befintlig bebyggelse som riskerar att skadas eller i värsta fall raseras.

Det kan behövas en översiktsbild av Enskededalen för att inse hur mycket bebyggelse som riskerar att skadas av en exploatering av Årstafältet och den kommer här.

Bilden är tagen över Årstafältet och närmast i förgrunden skymtar rugbyplanen på Årstafältet och sedan Huddingevägen.

På andra sidan Huddingevägen Årstapark verksamhetsområde med Stockholms största postterminal. Därefter den stora äldre villabebyggelsen och sedan Enskedefältet med Enskede IP. Allt detta ligger i samma dalgång vilket faktiskt syns på bilden. Notera landhöjningen i sidorna på bilden.

All denna bebyggelse ligger i samma dalgång som Årstafältet och kommer att påverkas vid en exploatering. Har Stockholms Stad informerat alla sakägare och boende här om riskerna med en exploatering av Årstafältet?

Risk för sättningsskador på hus eller i värsta fall jordskred med ras då hela dalen vilar på samma lerbotten och samma grundvatten.

Sannolikt har ingen sådan information gått ut då det vore dålig PR för Kommunen.

OK Rasrisken är väl inte överhängande men OM det inträffar vilket är fullt möjligt blir det en rekordskandal!

En skandal med många döda människor och förstörd egendom. Våra politiker jobbar vidare med det här och hoppas att inget händer innan de har avgått men vem tar det långsiktiga ansvaret?

Se bilden nedan och förstora den för att se om ditt hus ligger i riskområdet!

Visningar: 1563

Kommentera

Du måste vara medlem i Nätverket Årstafältet! för att lägga till kommentarer!

Gå med i Nätverket Årstafältet!

Kommentar av Henrik Ström den 17 Maj 2015 kl. 23.31

Den fåtusenåriga havssjöhavsbottnen må se ganska oböljande ut på ytan. Men den fennoskandiska urbergsskölden i Enskededalen på båda sidor om Stockholmsåsen (den del av Uppsalaåsen som sträckte sig söder om Brunkebergsåsen) är tämligen typisk för det stockholmska spricklandskapet. Inlandsisens största block tenderar att stanna på själva berggrunden följt av stora stenar och sedan korn av grus. Leran fyller ur.

Det senaste seklet har det borrats en hel del på Årstafältet av olika skäl. En viktig fråga torde ha varit: hur mäktig är leran eller hur långt ner är det till fast mark? Tre svar kan jag bidra med. Fornminnet Bägersta bytomt och tallarna söder om gcväg söder om Östbergavägen samt gissningsvis även berg i dagen vid golfens parkering finns på fast berg. Ingen lera. De andra extremsvaren kan jag tyvärr inte. Många sonderingsprotokoll har jag synat men långt ifrån alla. (När mäktigheten är 0,5 m tror jag inte det är hålets hela sanning, särskilt inte med den något valhänta noteringen "tjäle".) Varje värde på lerdjupet 64 m får mig att undra: nöjde man sig med åtta borrlängder à 8 m den dagen? Inte ens den mest hembygdskäre kvartärgeologen vill väl borra tiotusentals hål i landskapsparken även om fördelningen flyttblock-mjäla under Årstafältet är intressant. Och avgörande viktig om man plötsligt en interglacial får för sig att sjösätta en tät stenstad på söderorts sista stora gärde.

Opinionen och lagen och ekonomin talar för gällande detaljplan tycker jag. I Mälaren (Årsta Folkets hus plenisal) noterade jag redan för flera år sedan att staden säger sig, och oss, att alla hårdgjorda ytor ska pålas. Om verkligheten skulle visa att en påle inte behövs blir den en ren besparing... Hur mycket kostar bortforslingen av lera-sten för 0,7 privatbilgarageplats under varje ny lägenhet i promenadstaden? Blir det billigare och bättre att lägga ner Globen och Enskede gård och hänvisa boende och besökare (världsklassparken ska ju locka folk från andra delar av staden enlig öp2010) till tunnelbanan längre bort?

Jag gillar att staden förutseende planterade trädringen runt autostradans makaronipudding hellre än att bränna illaluktande sopor. Hellre dagvattendamm mellan Å&Ö och plaskdito i Vårflodsparken än ett helt batteri simbassänger av olympiska proportioner i Stockholm. Gärna 70 Mkr ännu en gång av de nuvarande skattebetalarnas medel bara för konstarerandet att det tills vidare inte finns något bättre alternativ till dp93045. Varje ny Hallandsåstunnel intill Södra länken och den gamla ruinmotorvägen väljer jag bort.

Kommentar av Patrik den 15 Maj 2015 kl. 3.09

Sandfjärdsgatan ligger på "strandkanten" och kom tyvärr inte med i bilden. Det är ett antal höga punkthus och de har redan påverkats med mindre sättningsskador och sprickor. Husen står dock på relativt stabil grund då de står pålade på berggrund i "strandkanten" av "Årstaviken". Men de kommer givetvis att påverkas om Årstafältet exploateras. Vad är det för risk med att bygga på osäker lermark och vad är det för risk i praktiken? Historiskt har det prövats och i bland har det gått utmärkt "ännu" men det är sannolikt bara en tidsfråga innan problemen kommer.

Tuve var ett villaområde med enplanshus som hade en försumbar markbelastning jämfört med flerbostadshus. Hela området byggdes och allt fungerade bra till en höst med lite högre regnnivåer. Marken hade mättats med grundvatten och allt som behövdes var en lastbil som körde förbi.Den lilla vibrationen satte hela området på glid.

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/87612?programid=2519

Större och högre hus ställer givetvis högre krav på marken och är ännu känsligare!

Givetvis har tekniken gått framåt och samma misstag ska inte kunna hända igen.

MEN Historien brukar upprepas och nu finns det starka ekonomiska krafter som vill påskynda denna exploatering och blundar för riskerna. Vilka får betala? Ytterst de som i framtiden bosätter sig i osäkra hem på Årstafältet byggda av fartblinda politiker som bara såg till sig själva och att bygga maximalt med bostäder.

Vem är ansvarig för ett ras om 30 år med kanske ca 20 000 döda?

Dagens politiker lever kanske inte då och kan vi ställa deras barn som ansvariga?

Det borde vi göra! Det är antagligen den enda metoden för att få politikerna att ta långsiktigt ansvar..

 

Kommentar av Birgitta Adolfsson den 14 Maj 2015 kl. 16.07

Ligger ditt hus i riskområdet? Se bild. Tillägg bör göras för att bebyggelsen på Sandfjärdsgatan även kommer påverkas. Deltag i samrådet, så du har möjlighet att överklaga om politikerna väljer att godkänna byggetapp 1. Sista dag för inlämning 10 juni (OBS! ska vara Stadsbyggnadskontoret tillhanda detta datum. Ditt svar går inte att mejla!
http://arstafaltet.se/profiles/blogs/stockholms-stad-g-r-vidare-med...

Kommentar av Birgitta Adolfsson den 14 Maj 2015 kl. 16.03

Tack för bilden (både text och foto)!

© 2018   Created by Kaj Karlsson.   Drivs med tekniken bakom

Emblem  |  Rapportera en händelse  |  Användarvillkor