Nätverket Årstafältet!

För en landskapspark med plats för alla

Detaljplanen för byggetapp 1 klubbades av Kommunfullmäktige den 30 nov / del av parkplanen den 14 dec 2015

Kommunfullmäktige har nu antagit detaljplan för byggetapp 1, DP 2011-11775-54) vilken klubbades 2015-11-30, protokollet anslogs 2015-12-09, samt del av parkplanen, DP 2011-0336-54) vilken klubbades 2015-12-14, protokollet anslogs 2015-12-21. Detaljplanerna vinner laga kraft tre veckor efter att justerat protokoll anslagits efter att det att man antagit planen, förutsatt att den inte överklagas.

Föreningen Nätverket Årstafältet! kommer överklaga beslutet, men vill även lyfta fram att enskilda sakägare skall säna in sin överklagan då det inte är prövat om Föreningen Nätverket Årstafältet! äger talerätt att föra saken i domstol.

Överklagande
Den som är missnöjd med beslutet och är sakägare får överklaga beslutet.

Kommunfullmäktiges beslut om antagande av detaljplanerna för byggetapp 1 och parkplanen innebär att den nu gällande detaljplanen, DP 93045, som anger att hela Årstafältet ska förädlas till landskapspark rivs upp. Detta trots att genomförandetiden först går ut 2016-04.26. Därmed äger berörda sakägare även rätt att kräva skadestånd. Utvecklingen av DP 93045 stoppades på tvivelaktiga skäl 2007 i samband med att den nya utredningen om bebyggelse på Årstafältet drogs igång.

Sakägare är de som på ett eller annat berörs av detaljplanen. Alla sakägare skall enligt PBL (Plan- och Bygglagen) bli inbjudna att delta i samråd. De sakägare som senast under utställnings-/ granskningstiden framfört skriftliga synpunkter som inte tillgodosetts äger rätt att överklaga. Det åligger stadens utredare att ta reda på vilka som blir berörda av den nya detaljplanen. De sakägare som felaktigt inte kallats till samråd och därför inte beretts möjlighet att delta i samråden äger också rätt att överklaga.

Inhibition skall yrkas i överklagandet och gör således det möjligt att ”frysa” igångsättandet med en detaljplan, fysiskt sett, från beslut av en högre instans att upphäva verkställighet av en dom eller ett beslut.

Länsstyrelsen prövar om den som överklagat har rätt att klaga, om planen har hanterats på rätt sätt samt själva sakfrågan. Länsstyrelsens beslut vinner laga kraft tre veckor efter det att kommunen och övriga berörda har fått del av beslutet - om ingen överklagar till mark- och miljödomstolen.

Visningar: 206

Kommentera

Du måste vara medlem i Nätverket Årstafältet! för att lägga till kommentarer!

Gå med i Nätverket Årstafältet!

Kommentar av Birgitta Adolfsson den 5 December 2015 kl. 9.57

Gräsligt hänsynslöst att handläggare och politiker planerar för semester medan de ger oss skitjobbet inför helgerna… : (

Kommentar av Patrik den 5 December 2015 kl. 0.34

De passar på nu och hoppas på att alla ska vara jullediga och inte se det här eller inte ha tid att engagera sig i det. De hoppas väl på lite färre överklaganden nu när det är helger sen är ju allt stängt många dagar vilket försvårar inlämnade av en överklagan. Tidsgränsen på 21 dagar / 3 veckor för ett överklagande gäller ju i alla fall.

Taktik fån Stockholms Stad.

Direkt från hästens mun!

Eller som TV sändning!

Kan ju vara intressant att se hur diskussionen gick när  beslutet togs?

Kommentar av Birgitta Adolfsson den 3 December 2015 kl. 19.41

Ja, jag hörde det. De håller på att förbereda för två stora trevåningshus som förväntas stå kvar i minst fem år…

Kommentar av Göran Carlström den 3 December 2015 kl. 19.09

Idag har det varit skytteltrafik på Ruinmotorvägen.

Dom skrapar för fullt mitt emot mitt hus.  sfj 90

Kommentar av Birgitta Adolfsson den 3 December 2015 kl. 19.05

Tack Göran, men vi är många som står bakom detta : ) Men som sagt det värmer att få stöd utanför kärngruppen. Mvh,

Birgitta

Kommentar av Göran Carlström den 3 December 2015 kl. 9.10

Det är idag endast prestige som håller folkvalda kvar i tanken att bygga på 

den sämsta tänkbara marken nära City.. Det finns  MASSOR av plats att bygga på. 

I övrig tror jag det skapar en Enorm kraft om några hundra lägger os framför grävskoporna och

sänder meddelande till SVT....Lokalradio o s v            Birgitta ! Du är en pärla

© 2018   Created by Kaj Karlsson.   Drivs med tekniken bakom

Emblem  |  Rapportera en händelse  |  Användarvillkor