Nätverket Årstafältet!

För en landskapspark med plats för alla

Hur man skrämmer politiker att vända kappan efter vinden…

Handelskammarens rapport ”Åtgärda Stockholms Stadsbrist” 2006:1 om att lösa bostadsbristen i Stockholm, att exploatera Årstafältet med en stenstad… trots att platsen redan var upptagen och reserverad för en landskapspark. Handelskammarens VD tillförde förordet där han bla skriver ”Stockholms Hnadelskammare ser som sin främsta uppgift att verka för att Stockholmsregionen blir en ämnu bättre plats för företag, företagande och företagsverksamhet.”Stadsplaneringen i Sockholms stad är inriktad på en kraftig ökning av bostadsbyggandet. Men det finns också ett beslut om att detta ska ske på redan använd mark. Det får allvarliga konsekvenser för Stockholms näringsliv” (den förra Översiktsplanen ÖP99 förordade att Stockholm skulle växa inifrån och på redan hårdgjord mark, dvs fd hamnområden, uttjänt industrimark mm).

Visningar: 48

Kommentera

Du måste vara medlem i Nätverket Årstafältet! för att lägga till kommentarer!

Gå med i Nätverket Årstafältet!

Kommentar av Birgitta Adolfsson den 23 November 2011 kl. 12.47

Nu vänder det! Det är otidsenligt och omodernt att bygga bostäder på parkmark, speciellt där det redan råder brist på kvalitativa rekreationsområden och plats för spel och lek. Man bör se över hela verksamhetsområdena kring Årstafätelt som i dag ligger som en barriär när staden ska växa och ge plats för fler. Här nyttjas marken dåligt med låga omoderna byggnader, tomma lokaler eller verksamheter som skulle kunna förpassas längre ut. Strax förverkligas Årstastråket (bostäder för nära 4000 pers) alldeles intill Årstafältet. Glöm inte bort att landskapsparken på Årstafältet var en förutsättning för denna bebyggelse… Bitvis (där det passar) kan man faktiskt omarbeta Årstastråket och låta bebyggelsen växa på höjden eftersom vi verkar behöva ge plats för ännu fler, vilket man inte verkade förstå när man utarbetade programmet för Årstastråket. Det vore bakvänt att bygga nere i den fuktiga sänkan på Årstafätelt (som om man inte kan stoppa klimatförändringarna snart är sjö igen… ) Däcka över länken längs fältet och bygga ovanpå, det blir billigare! ICA har flyttat, riv fastigheten och bygg bostäder, bygg i slänten upp mot Östberga. Bygg på 3-4 våningar på 70-talshusen i Östberga… Låt landskapsparken mötas av bebyggelse inte tvärtom! Det är bara fantasin som sätter gränserna för alternativa platser för bebyggelse… ; ))

 

© 2018   Created by Kaj Karlsson.   Drivs med tekniken bakom

Emblem  |  Rapportera en händelse  |  Användarvillkor