Nätverket Årstafältet!

För en landskapspark med plats för alla

Nacka Tingsrätt har gett klartecken för Stockholmskommun utföra det riskfyllda arbetet med omläggning av VA-kulverten och Dagvattendamm och

Tillstånd Mark- och miljödomstolen ger Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd tillstånd enligt miljöbalken att  bortleda grundvatten under byggtiden av planerad dagvattendamm, dagvattenkulvert samt övriga ledningar på Årstafältet inom fastigheterna Årsta 1:1, Enskede Gård 1:1, Asplången 1 och 2, Björklången 1, Borlången 1, 3, 4, 6 och 8, Kolonilotten 1, Narven 1, Mysslingen 1, 2 och 3, Postgården 1 och 7;  fylla ut, gräva och utföra andra nödvändiga arbeten i det befintliga vattenområdet Gamla Valla damm och å inom fastigheten Årsta 1:1; och  infiltrera vatten på fastigheterna Årsta 1:1, Enskede Gård 1:1, Asplången 1 och 2, Björklången 1, Borlången 1, 3, 4, 6, 7 och 8, Kolonilotten 1, Narven 1, Mysslingen 1, 2 och 3 och Postgården 7 för att kompensera för eventuell grundvattensänkning under byggskedet samt att utföra anläggningar för detta, allt i Stockholms kommun och i huvudsaklig överensstämmelse med vad som angetts i ansökan med bilagor samt i övrigt i målet.Nacka%20TR%20M%201512-16%20Dom%202017-06-12.pdf

Överklagan skall vara insänd senast 3 juli.

Visningar: 100

Kommentera

Du måste vara medlem i Nätverket Årstafältet! för att lägga till kommentarer!

Gå med i Nätverket Årstafältet!

© 2018   Created by Kaj Karlsson.   Drivs med tekniken bakom

Emblem  |  Rapportera en händelse  |  Användarvillkor