Nätverket Årstafältet!

För en landskapspark med plats för alla

Från inlägg till Mitt-i-Söderort  2014-07-30 som ej publicerats

Jag delger därför Nätverket min insändare:

Intensivare kamp för bostadsbyggande i insändarspalterna där det redan bor många (Söderort) än i Danderyd

Jag tycker att jag har märkt att insändare som vill stoppa förtätning och byggande i grönområden alltid följs av insändare från ivriga byggentusiaster. Eftersom jag pendlat genom Danderyd varje dag i två års tid fick jag idén att titta på insändardebatten där och jämföra med vår debatt.
Danderyd är väldigt representativt avseende avståndet till City när man jämför med Söderort, för avståndet fågelvägen från två centrala platser i Söderort är: Älvsjö-Stockholm C är 6 km, Farsta – Stockholm C 9,5 km, medan det i Danderyd gäller: Danderyds sjukhus – Stockholm C 7 km, Djursholms torg- Stockholm C 8 km
Invånartätheten däremot är mycket olika: c:a 3.600/ inv./kvkm i Söderort mot c:a 1.200 i Danderyd.
Då borde man givetvis förvänta sig att den intensivaste debatten för att förtäta borde vara i Danderyd, med tanke på hur lite utbyggd Danderyd är.
Under första halvåret hittade jag inalles fyra inlägg i danderydsutgåvan av Mitt-i som berörde bostadsbyggande, medan motsvarande siffra i Söderort/Högdalen-utgåvan var hela 12 st.
I Mitt-i-Söderort var 7 insändare för att bygga, 4 emot. Frågan om bostadsbyggande är tydligen betydligt hetare i Söderort än i Danderyd, medan frågan tycks mindre viktig i Danderyd, även om majoriteten insändare också där argumenterar för ett bostadsbyggande.
Jag förmodar att det är moderatledningen i Stadshuset som genom en forcerad förtätning i Söderort skapar denna oro och turbulens, medan moderatledningen i Danderyd uppenbarligen vill låta sin kommuns invånare trivas, fast de bor tre gånger glesare än Söderortsborna. Jag tycker därför att moderaterna på regional nivå ska låta Söderort vara ifred, tills Danderyd nått samma invånartäthet som vi har – lika hög för övrigt som i Tysklands huvudstad Berlin!

Visningar: 105

Kommentera

Du måste vara medlem i Nätverket Årstafältet! för att lägga till kommentarer!

Gå med i Nätverket Årstafältet!

Kommentar av Jan Olof Jonson den 9 September 2014 kl. 21.27

Jag skickade först in inlägget till Mitt-i-Söderort, jag väntade en månad utan att det kom in, därefter lade jag in det som bloggpost här. Jag har i allmänhet fått in mina insändare i Mitt-i-Söderort, men med tanke på antalet skribenter kan man ju inte vänta sig att få in allt. Den som deltar i sociala media får annars gärna skicka ut mitt inlägg antingen i dess helhet eller i form av ett kortare referat.

Kommentar av Rolf Kjellberg den 7 September 2014 kl. 11.19

Din insändare borde publiceras i någon allmänt täckande media  så att fler framförallt söderortsbor har möjiighet att reagera på orättvisan i stades planering.

Kommentar av Birgitta Adolfsson den 27 Augusti 2014 kl. 18.56

Intressant studie. Jag tror dock inte att vi ska lägga Moderaterna hela skulden för visst finns det byggivrare i alla politiska läger. Om man talar om Årstafältet känns det i dag som om nästan som alla partier svikit trots att landskapsparken var ett blocköverskridande beslut framarbetat över flera mandatperioder med skiftande majoritet i Stadshuset. Det var slutligen M som antog DP 93045 som anger att hela Årstafältet inklusive Årstalänken ska sparas och förädlas till ett rekreationsområde i form av en landskapspark för boende i söderort. Planen säger att Landskapsparken ska stå klar senast 2016. Detaljplanen vann laga kraft år 2000. Några år senare föreslog en kandidat från V att bebygga Årstalänken med bostäder och utifrån detta arbetades under Socialdemokratisk ledning ett förslag till en ny detaljplan för bebyggelse på Årstalänken men denna plan lades ned strax efter valet 2006 då Handelskammaren föreslagit bebyggelse på Årstafältet något som alliansen nappade på. 2006 stoppades all utveckling av landskapsparken samtidigt drog Staden igång en utredning för bebyggelse… Den 11 september har vi bjudit in samtliga partier som sitter i Kommunfullmäktige plus Stockholmspartiet till debatt i Årsta Folketshus. Detta sker i samband med en utställning som visas i Årsta Folketshus 5-14 september. Mer info se kalendariet.

© 2018   Created by Kaj Karlsson.   Drivs med tekniken bakom

Emblem  |  Rapportera en händelse  |  Användarvillkor